Hizmetlerimiz

Şirketimiz Tarafından Verilen Bazı Hizmetler  

Tam Tasdik Hizmetleri

 • Tam Tasdik Denetimi (Yıllık Kurumlar-Gelir Vergisi Beyanname Tasdikleri)
 • Teşvik, İndirim, İstisna ve Muafiyetlerle İlgili İşlemler
 • Yatırım İndirimi Tasdik İşlemleri
 • KDV İadesi Denetimi, Tasdiki,Raporlaması, Takibi ve İadenin Neticelendirilmesi İşlemleri
 • ÖTV Üretim, Tecil-Terkin, ÖTV Sıfırlanmış Deniz Yakıtı Tasdik Rapor İşlemleri
 • EPDK ve Enerji-Tabi Kaynaklar Bakanlığı Tebliğlerine Göre Özel Tasdik Raporları
 • Diğer Tasdik İşleri
  • Vakıf Vergi Muafiyeti Tanınması ve Devamlılık Raporlaması
  • Sermaye Ödendiğinin Tespiti
  • İç Kaynakların Sermayeye Eklenmesine İlişkin Rapor
  • RTÜK Reklam Gelirleri Kurul Payının Tespit ve Tasdik İşlemleri
  • BDDK Tebliğine Göre Bankalardan Kredi Kullanımında Hesap Durum Belgesi ve Mali Tablolar Tasdik Raporu
  • TÜBİTAK Kurumu Standartlarına Uygun AR-GE Tasdik Raporu
  • Özel Amaçlı Tasdik Raporları
 • IFRS, German GAAP ve/veya Türk Muhasebe Standartlarına Göre Finansal Tabloların Denetimi-Analizleri ve Türkçe-İngilizce Raporlaması
 • Şirketlerin Sektörel ve Konjonktürel Ölçütler Çerçevesinde Performans Denetimleri, Çözümlemeler, Raporlandırma
 • Uluslararası Kurumlarca Kullandırılan Hibe ve Fonların Denetimi ve İngilizce-Türkçe Raporlanması
 • Yolsuzluk Denetimleri ve Doğrudan Şirket Yönetimine Raporlanması

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 • Yönetim Danışmanlığı
 • Muhasebe Sistemlerinin Kurulumu ve Danışmanlığı
 • Şirkete Özgü Maliyet-Bütçeleme Sistemlerinin Kurulumu ve Kontrol Sistemi
 • Vergi Avantajlarıyla Şirketler Arası Satın Alma, Devir, Birleşme ve Bölünme İşlemleri
 • Yeniden Yapılandırma ve Kurumsallaştırma (Şirketlere Özgü İç Kontrol Formlarının-Sistemlerinin Üretilmesi, Uygulamada Kullanılması ve İlgili Personelin Eğitimi)
 • Bilirkişilik Hizmetleri
 • Bireysel ve Kurumsal Vergi Danışmanlığı
 • Vergi İnceleme Sürecinde Mükellefin Gelir İdaresinde Temsili
 • İlk Derece Vergi Mahkemeleri ve Danıştay Nezdindeki Vergi Davalarıyla İlgili Danışmanlık
 • Tarhiyat Öncesi ve Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Görüşmelerinde Gelir İdaresi Nezdinde Temsil
 • Gelir İdaresinin Merkez ve Taşra Teşkilatındaki Haciz, Tecil, Terkin İşlemleri
 • Sermaye Piyasası, Bankalar, Sosyal Güvenlik Kanunu ve Diğer Mali Mevzuat Çerçevesinde Spesifik Tetkikler ve Görüş Bildirme
 • Şirket Kuruluşlar
 • BAĞIMSIZ DENETİM
 • KGK, SPK, EPDK ve Hazine sigortacılık bağımsız denetim yetki belgeleri ile şirketlerin finansal bilgilerinin, düzenleyici kurumlarca belirlenen esaslara göre bağımsız denetimi ve raporlanması hazırlanması faaliyetleri, çözüm ortağı olarak bulunduğumuz Crowe Troy Bağımsız Denetim bünyesinde yürütülmektedir.